Тромјесечна саопштења грађевинарства, 2019. година

 

 

 

 

 

 2019.                                                                                                                  

 

 

ИНДЕКСИ ПРОИЗВОДЊЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ                                                                            

 

   прво тромјесечје 2019.

   друго тромјесечје 2019.

   треће тромјесечје 2019.

   четврто тромјесечје 2019.

 

 

ЦИЈЕНЕ ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА                                                                            

 

   прво тромјесечје 2019.

   друго тромјесечје 2019.

   треће тромјесечје 2019.

   четврто тромјесечје 2019.

 

 

ИНДЕКСИ ПРОИЗВОЂАЧКИХ ЦИЈЕНА У СТАНОГРАДЊИ                                                                            

 

   прво тромјесечје 2019.

   друго тромјесечје 2019.

   треће тромјесечје 2019.

   четврто тромјесечје 2019.