Просјечне плате запослених, 2018. година

 

 

 

 2018.                                                                                                                                              

 

 

ПРОСЈЕЧНЕ ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ

 

   јануар 2018.

   фебруар 2018.

   март 2018.

   април 2018.

   мај 2018.

   јун 2018.

   јул 2018.

   август 2018.

   септембар 2018.

   октобар 2018. 

   новембар 2018.

   децембар 2018.