Годишња саопштења истраживање и развој и иновације, 2017. година

 

 

 

 

 

 2017.                                                                                                                                              

 

 

ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ                                                                                                   

 

   

 

 

БУЏЕТСКА ИЗДВАЈАЊА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ                                                   

 

   

 

 

ИНОВАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА