Тромјесечна саопштења грађевинарства, 2018. година

 

 

 

 

 

 2018.                                                                                                                  

 

 

ИЗДАТЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ                                                                           

 

   прво тромјесечје 2018.

   друго тромјесечје 2018.

   треће тромјесечје 2018.

   четврто тромјесечје 2018.

 

 

ИНДЕКСИ ПРОИЗВОДЊЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ                                                                            

 

   прво тромјесечје 2018.

   друго тромјесечје 2018.

   треће тромјесечје 2018.

   четврто тромјесечје 2018.

 

 

ЦИЈЕНЕ ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА                                                                            

 

   прво тромјесечје 2018.

   друго тромјесечје 2018.

   треће тромјесечје 2018.

   четврто тромјесечје 2018.

 

 

ИНДЕКСИ ПРОИЗВОЂАЧКИХ ЦИЈЕНА У СТАНОГРАДЊИ                                                                            

 

   треће тромјесечје 2018.

   четврто тромјесечје 2018.