Индекси потрошачких цијена, фебруар 2019.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у фебруару 2019. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,5%. 


У односу на фебруар 2018. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 0,8%. 


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у фебруару 2019. године у односу на јануар 2019. године, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 1,7%, индекс одјељка Намјештај и покућствo виши је за 0,4%, индекс одјељка Здравство виши је за 0,1%. Индекси одјељака Становање, Образовање, Ресторани и хотели и Остала добра и услуге остали су непромијењени. Индекc одјељка Превоз нижи је за 0,4%, индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 0,3%, док су индекси одјељака Алкохолна пића и дуван, Комуникације и индекс одјељка Рекреација и култура нижи за по 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ