Чланци који садрже tag 'подаци'
Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), март 2017. (претходни подаци)
          У периоду јануар - март 2017. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 1 789 858 000 КМ, од чега се на извоз више

Анкета о потрошњи домаћинстава, 2015. година (коначни подаци)
Анкете           Просјечна мјесечна потрошња по домаћинству у Републици Српској у 2015. години била је 1257,11 КМ.   Издаци за храну и безалкохолна пића , становање, више

Доктори наука, 2016. година (претходни подаци)
Образовање             У 2016. години, на високошколским установама у Републици Српској, научни степен доктора наука стекло је 47 кандидата.   Према полној структури 57,4% доктора наука више

страна 1 од 129 сљедећа