Чланци који садрже tag 'саопштење'
Бруто домаћи производ по расходном приступу, 2018.
            У овом Саопштењу објављују се процијењене компоненте потрошње бруто домаћег производа (БДП) у текућим цијенама и цијенама претходне године за 2017. и 2018. годину, као више

Бруто домаћи производ по доходовном приступу, 2018.
          У овом саопштењу објављују се обрачунате доходовне компоненте бруто додате вриједности по институционалним секторима у 2017. и 2018. години. Обрачун је заснован на методолошким поставкама   више

Финансијска статистика образовања, 2018.
Образовање           Републички завод за статистику објављује податке о издацима за формално образовање у Републици Српској у 2018. години, добијене на основу спроведеног истраживања финансијске статистике образовања.   више

претходна страна 2 од 622 сљедећа