Чланци који садрже tag 'саопштење'
Инвестиције, 2018. (претходни подаци)
            У овом Саопштењу објављују се подаци о оствареним инвестицијама у стална средства пословних субјеката на подручју Републике Српске, у текућим цијенама у 2018. години.   више

Површине и засади на крају прољећне сјетве, 2019.
            Укупно засијане површине у 2019. години у Републици Српској износе 316 915 ha, што је за 1,3% мање у односу на 2018. годину. У сектору више

Запослени, март 2019.
          Подаци о запосленима односе се на стање 31. март 2019. године, а добијени су на основу Полугодишњег извјештаја о запосленима и платама запослених (Образац РАД-1 више

претходна страна 2 од 578 сљедећа