Чланци који садрже tag 'српске'
Просјечне потрошачке цијене, октобар 2019.
          Једини релевантни индекси потрошачких цијена за ниво Републике Српске су они објављени од стране Републичког завода за статистику. Просјечне потрошачке цијене узимају у обзир више различитих више

Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), октобар 2019. (претходни подаци)
          У периоду јануар - октобар 2019. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 7 013 815 000 КМ, од чега се на извоз више

МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД, септембар 2019.
  Мјесечни статистички преглед свеобухватна је општа публикација која на једном мјесту даје серију најважнијих показатеља развоја Републике Српске, који су од посебне важности за статистички систем и за које су корисници највише заинтересовани.  Годишње серије обухватају пет посљедњих узастопних више

страна 1 од 263 сљедећа