Чланци који садрже tag 'републике'
Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), октобар 2019. (претходни подаци)
          У периоду јануар - октобар 2019. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 4 022 836 000 USD, од чега се на извоз више

Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, III тромјесечје 2019.
            Количина робе превезене у трећем тромјесечју 2019. године у односу на исти период претходне године биљежи пад 30,0%. У истом периоду, пређени пут теретних возила више

Просјечне потрошачке цијене, октобар 2019.
          Једини релевантни индекси потрошачких цијена за ниво Републике Српске су они објављени од стране Републичког завода за статистику. Просјечне потрошачке цијене узимају у обзир више различитих више

претходна страна 2 од 267 сљедећа