Чланци који садрже tag 'години'
Грађевинска активност, 2018.
            Вриједност извршених радова у 2018. години износила је 772 239 000 КМ и у поређењу са 2017. годином већа је за 66 109 000 КМ више

Бруто домаћи производ по доходовном приступу, 2018.
          У овом саопштењу објављују се обрачунате доходовне компоненте бруто додате вриједности по институционалним секторима у 2017. и 2018. години. Обрачун је заснован на методолошким поставкама   више

Финансијска статистика образовања, 2018.
Образовање           Републички завод за статистику објављује податке о издацима за формално образовање у Републици Српској у 2018. години, добијене на основу спроведеног истраживања финансијске статистике образовања.   више

страна 1 од 204 сљедећа