Грађевинарство

 

 

МЕТОДОЛОШКИ ДОКУМЕНТИ

 

   Годишњи извјештај о грађевинским радовима на објекту (ГРАЂ-11)

   Индекси произвођачких цијена у станоградњи (ПЦГ)

   Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама (ГРАЂ-ГД)

   Тромјесечни извјештај грађевинарства (ГРАЂ-21)

   Тромјесечни извјештај о грађевинским радовима у иностранству (ГРАЂ-33)

   Тромјесечни извјештај о цијенама продатих нових станова (Т КПС ГРАЂ-41)

 

 

ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ

 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ О КВАЛИТЕТУ

 

  Извјештај о квалитету - Грађевински радови на објекту, 2017.

  Извјештај о квалитету - Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама, 2017 

  Извјештај о квалитету - Тромјесечни извјештај грађевинарства, 2017. 

  Извјештај о квалитету - Индекс производње у грађевинарству, 2014.

  Извјештај о квалитету - Издате грађевинске дозволе, 2014.

  Извјештај о квалитету - Грађевински радови на објекту, 2013.