Цијене

 

 

 

 

Индекси потрошачких цијена, август 2019.
            Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у августу 2019. године у односу на претходни мјесец, нижи је за 0,3%.   У односу на више
 
Просјечне потрошачке цијене, август 2019.
          Једини релевантни индекси потрошачких цијена за ниво Републике Српске су они објављени од стране Републичког завода за статистику. Просјечне потрошачке цијене узимају у обзир више различитих више
 
Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, август 2019.
        Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у августу 2019. године у односу на јул 2019. године, у просјеку су више за 0,2%, у односу на август више
 
страна 1 од 11 сљедећа