Клање стоке и живине у кланицама, новембар 2018.

 

 

 

 

 

Током новембра 2018. године, у поређењу са истим мјесецом 2017. године повећан је број заклане живине за 2,0%, док је број закланих свиња мањи за 5,0%, говеда за 8,2% и оваца за 9,2. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 2,3%, као и смањење нето тежине закланих свиња за 2,2%, говеда за 12,8% и оваца за 15,8%.


У поређењу са претходним мјесецом, током новембра 2018. године забиљежено је повећања бројa закланих свиња за 30,9% и говеда за 22,9%, као и смањење броја закланих оваца за 10,2% и живине за 14,5%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих свиња за 33,5% и говеда за 27,8%, као и смањење тежине оваца за 6,5% и живине 10,6%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ