Метаподаци (ESMS)

 

Архива
А      
Активности инкубаторских станица, 2018.      
Активности мљекара, 2018.      
       
Б      
Биљна производња, 2018.      
Буџетска издвајања за истраживање и развој, 2017-2018.      
       
Г      
Годишња статистика шумарства, 2018.      
Годишњи извјештај индустрије (PRODCOM), 2017.      
Годишњи извјештај о грађевинским радовима на објекту, 2017.      
       
Д      
Дистрибутивна трговина, 2017.      
Доктори наука, 2017.      
Друмски саобраћај, 2017.      
       
Е      
Европски систем интегрисане статистике социјалне заштите, 2017.      
       
И      
Инвестиције, 2017.      
Индекс индустријске производње, индекс запослених у индустрији и индекс промета индустрије, 2017.      
Индекс потрошачких цијена, 2016.      

Индекси производње у грађевинарству, 2018.

     
Индекси спољне трговине, 2016.      
Индекси цијена произвођача индустријских производа, 2017.      
Истраживање и развој, 2017.      
       
Ј      
Јавни водовод, 2017.      
Јавна канализација, 2017.      
       
К      
Клање стоке у кланицама, 2018.      
Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији, 2017.
     
       
М      

Магистри наука, мастери и специјалисти, 2017.

     
Малољетни учиниоци кривичних дјела, 2017.      

Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама, 2018. 

     
        
Н      

Наставници и сарадници на високошколским установама, 2017/2018.

     
       
О      

Основно образовање, 2017/2018.

     
       
П      

Предшколско образовање, 2017/2018.

     
Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа, 2018.      
Производња и потрошња електричне енергије, 2017.      
Производња и потрошња нафте и деривата нафте, 2017.      
Производња и потрошња угља, 2017.      

Производња, продаја и залихе шумских сортимената, 2018.

     
Просјечне плате, 2018      
Пунољетни учиниоци кривичних дјела, 2017.      
       
Р      
Рођени и умрли, 2017.      
       
С      
Склопљени и разведени бракови, 2017.      
Снабдијевање природним гасом, 2017.      
Социјална заштита, 2017.

Средње образовање, 2017/2018.

     
Статистика сточарства, 2018.      

Структура инкубаторских станица, 2018.

     
Структурне пословне статистике (АНЕКСИ I-IV), 2017      
       
Т      
Трговина енергентима, 2017.      
Трговина робом с иностранством, 2016.      
Трошкови рада, 2016.      
       
У      
Уписани студенти, 2017/2018.      
Уписани на докторске студије/студије III циклуса 2017/2018       

Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије, 2017/2018.

     
Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно, 2018.      

Утрошак енергије и горива у индустрији, 2017.

     
       
Ц      
Цијене пољопривредних производа, 2018.