Рођени и умрли у Републици Српској, 2017.

 

 

 

 

 

 

Благи пад броја живорођенихУ Републици Српској је у 2017. години укупано рођено 9 339 живорођене дjеце, од тога 4 886 дјечака и 4 453 дјевојчица. У односу на 2016. годину, број живорођене дјеце у 2017. години био је мањи за 113. Од 2002. до 2017. године, Република Српска биљежи смањење броја живорођене дјеце. У истом периоду Република Српска je у просјеку сваке године имала 200 живорођене дјеце мање.


Просјечна старост мајке при рођењу првог дјетета у Републици Српској била је 27,3 годинa, односно 0,4 годинe већа него у 2016. години. Вишегодишњи подаци указују нам да жене одлажу рађање дјеце и да се старосна граница приликом рађања дјеце повећава.


Укупна просјечна старост мајке при рођењу дјетета у ЕУ-28, према посљедњем расположивом податку Еуростата (2016. године) била је 30,6, док је у Републици Српској просјечна старост у 2017. години била 29,0 година.


Од укупног броја живорођене дјеце, око 80,9% роди се у старости мајке од 20 до 34 године. Ред рођења дјетета задржао се на сличном нивоу као што је био у 2016. години. Око 46,4% мајки које су рађале у 2017. години, родиле су прво дијете, друго дијете око 37,0% мајки, а треће и више дјеце око 16,6% мајки. Око 60,5% мајки које рађају прво дијете, рађају у старосној групи 20-29, око 67,6% рађања другог дјетета је у старосној групи 25-34, а око 86,4% мајки треће дијете рађају у старосној групи 25-39.


Број живорођене ванбрачне дјеце забиљежио је благи раст у односу на претходну годину


У Републици Српској учешће живорођене ванбрачне дјеце у укупном броју живорођених је повећано у односу на претходну годину за око 1,2%. Од укупног броја живорођене ванбрачне дјеце, 80,4% њихових родитеља живи заједно.


Већи број мртворођене дјеце


Укупан број мртворођене дјеце већи је за око 13,3% у односу на претходну годинy. Највећа вриједност стопе мртворођених од 5,6‰ забиљежена је у 2001. години, а у 2011. години је пала на 3‰. У 2017. години стопа мртворођених износила је 1,8‰.

 

Већи број умрлих


У 2017. години у Републици Српској је умрло 14 663 лица, од тога 7 363 мушкараца и 7 300 жена. У поређењу са 2016. годином, у Републици Српској је умрло 693 лицa више. Највише умрлих је било у периоду јануар-март 2017. године око 29,5%, а најмањи број умрлих је био у периоду јун-август, око 22,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /