Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, IV тромјесечје 2017.

 

 

 

 

 

 

У четвртом тромјесечју 2017. године у Републици Српској регистровано је укупно 98 550 возила, што је за 8,6% више у односу на исти период претходне године.


Од укупног броја регистрованих возила 82,8% односи се на путничке аутомобиле, 11,4% на теретна, 3,9% на прикључна возила, а 1,9% на остале категорије возила.


Посматрано по годинама старости возила 6,3% налази се у категорији старости до 5 година, 45,6% је у категорији старости од 6-15 година, док је 48,1% регистрованих возила старије од 15 година.


Први пут регистровано је 6 917 возила, односно 11,0% више у односу на четврто тромјесечје 2016. године.


Укупан број саобраћајних незгода у четвртом тромјесечју 2017. године већи је за 3,1% у односу на исти период 2016. године. Број повријеђених лица мањи је за 2,7%, а број погинулих лица мањи је за 9,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

  /