Саопштење за медије, 22. јануар 2018.

 

 

Просјечна нето плата у децембру 835 КМ
Највиша просјечна нето плата у подручју Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1 310 КМ, а најнижа у подручју Административне и помоћне услужне дјелатности 548 КМ


Мјесечна инфлација у децембру 2017. године 0,0%
Годишња инфлација (XII 2017/XII 2016) 0,4%


Календарски прилагођена индустријска производња (I-XII 2017/I-XII 2016.) већа 1,4%
Број запослених у индустрији (I-XII 2017/I-XII 2016.) већи 4,0%


Покривеност увоза извозом 71,6% у периоду I-XII 2017. године


 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ, ЈАНУАР 2018.