Индекси потрошачких цијена, децембар 2017.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у децембру 2017. године у односу на претходни мјесец, остао је непромијењен.

 

У односу на децембар 2016. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 0,4%.

 

Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у децембру 2017. године у односу на новембар 2017. године, индекс одјељка превоз виши је за 0,8%, док су индекси одјељака храна и безалкохолна пића и алкохолна пића и дуван виши за 0,2%. Индекси одјељака становање, здравство, комуникације, образовање и ресторани и хотели остали су непромијењени. Индекс одјељка одјећа и обућа нижи је за 2,9%, индекс одјељка намјештај и покућство нижи је за 0,7%, индекс одјељка остала добра и услуге нижи је за 0,3%, док је индекс одјељка рекреација и култура нижи за 0,2%.  

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ