Просјечне плате запослених, децембар 2017.

 

 

 

 

 

Просјечна нето плата исплаћена у децембру 2017. године износила је 835 КМ и номинално и реално је већа за 0,4% у односу на претходни мјесец. У односу на исти мјесец прошле године, просјечна нето плата номинално је остала на истом нивоу, док је реално мања за 0,4%. Просјечна бруто плата исплаћена у децембру 2017. године износила је 1 338 КМ. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ