Индекси индустријске производње, децембар 2017.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у децембру 2017. године, у поређењу са новембром 2017. године, мања је за 0,7%.

 

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у децембру 2017. године, у поређењу сa децембром 2016. године, мања је за 1,6%.

 

У децембру 2017. године у односу на новембар 2017. године десезонирана производња капиталних производа већа је за 11,0%, нетрајних производа за широку потрошњу за 7,0%, док је производња интермедијарних производа мања за 4,7%, трајних производа за широку потрошњу за 5,7% и енергије за 5,9%.

 

У децембру 2017. године у односу на децембар 2016. године календарски прилагођена производња капиталних производа већа је за 21,6%, нетрајних производа за широку потрошњу за 16,7%, док је производња интермедијарних производа мања за 2,2%, трајних производа за широку потрошњу за 4,5% и енергије  за 15,0%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у децембру 2017. године у поређењу са новембром 2017. године у подручју Производње и снабдијевања електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији биљежи раст од 7,2%, док подручје Прерађивачке индустрије биљежи пад од 1,3%, а подручје Вађења руда и камена пад од 2,9%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у децембру 2017. године у поређењу са децембром 2016. године, у подручју Производње и снабдијевања електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији биљежи пад од 0,3%, Прерађивачкој  индустрији од 0,6% и у подручју Вађења руда и камена од 9,5%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење