Индекси промета индустријe, новембар 2017. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у новембру 2017. године, у поређењу са октобром 2017. године, већи је за 1,7%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду на иностраном тржишту остварен је раст од 6,5%, док је на домаћем тржишту забиљежен пад од 1,8%.


У новембру 2017. године, у поређењу са новембру 2016. године укупни календарски прилагођен промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 12,3%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 20,6% и на домаћем тржишту раст од 6,3%.


У новембру 2017. године у односу на октобар 2017. године укупни десезонирани промет трајних производа за широку потрошњу већи је за 5,1%, нетрајних производа за широку потрошњу за 3,5% и интермедијарних производа за 1,1%, док је промет енергије мања за 1,1% и капиталних производа за 9,1%.


У новембру 2017. године у односу на новембар 2016. године календарски прилагођен промет енергије већи је за 38,3%, капиталних производа за 21,1%, трајних производа за широку потрошњу за 12,6%, интермедијарних производа за 10,6% и промет нетрајних производа за широку потрошњу већа за 8,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење