Клање стоке и живине у кланицама, новембар 2017.

 

 

 

 

 

У односу на просјечно мјесечно клање у 2017. години, током новембра 2017. године забиљежено је повећање броја закланих свиња за 12,8% и живине за 0,5%, као и смањење броја закланих говеда за 10,0% и оваца за 21,8%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих свиња за 18,8% и живине за 9,5%, односно смањење нето тежине закланих говеда за 7,7% и закланих оваца за 8,4%.


Током новембра 2017. године, у поређењу са истим мјесецом 2016. године повећан је број закланих говеда за 4,7%, закланих свиња за 2,7% и закланих оваца за 2,6%, док је у истом периоду број заклане живине мањи за 10,8%. У истом периоду је забиљежено повећање нето тежине закланих оваца за 19,3%, свиња за 4,5% и говеда за 1,6%, док је истовремено забиљежено смањење нето тежине заклане живине за 6,4%.


У поређењу са претходним мјесецом, током новембра 2017. године забиљежено је повећање броја закланих свиња за 27,0%, говеда за 22,9% и оваца за 8,1%, као и смањење броја заклане живине за 6,3%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежина закланих свиња за 38,6%, говеда за 21,6% и оваца за 14,3%, док је истовремено смањена нето тежина заклане живине за 6,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /