Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, IV тромјесечје 2016.

 

 

 

 

 

 

У четвртом тромјесечју 2016. године у Републици Српској регистровано је укупно 90 745 возила, што је за 7,1% више у односу на исти период претходне године.


Од укупног броја регистрованих возила 82,7% односи се на путничке аутомобиле, 11,7% на теретна, 3,7% на прикључна возила, а 1,9% на остале категорије возила.


Посматрано по годинама старости возила, 6,9% налази се у категорији старости до 5 година, 52,6% је у категорији старости од 6-15 година, док 40,5% регистрованих возила старије од 15 година.


Први пут регистровано је 6 234 возила, односно 2,1% више у односу на четврто тромјесечје 2015. године.


Укупан број саобраћајних незгода у четвртом тромјесечју 2016. године већи је за 1,6% у односу на исти период 2015. године. Број повријеђених лица већи је за 2,4%, а број погинулих лица је непромијењен.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

  /