Саопштење за медије, 23. јануар 2017.

 

Просјечна нето плата у децембру 835 КМ
Највиша просјечна нето плата у подручју Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1 237 КМ, а најнижа у подручју Административне и помоћне услужне дјелатности 523 КМ


Мјесечна инфлација у децембру 2016. године -0,1%
Годишња инфлација (XII 2016/XII 2015) -0,2%


Календарски прилагођена индустријска производња (XII 2016/XII 2015.) већа 20,0%
Десезонирана индустријска производња (XII 2016/XI 2016.) већа 5,3%
Број запослених у индустрији (XII 2016/XII 2015.) већи 3,3%


Покривеност увоза извозом (у периоду I-XII 2016.) 65,0%

 

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ, ЈАНУАР 2017.