Индекси потрошачких цијена, децембар 2016.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у децембру 2016. године у односу на претходни мјесец, нижи је за 0,1%.

 

У односу на децембар 2015. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је нижи за 0,2%.

 

Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у децембру 2016. године у односу на новембар 2016. године, индекс одјељка превоз виши je за 0,7%, индекс одјељка здравство виши је за 0,4%, индекс одјељка намјештај и покућство виши је за 0,3%, док су индекс одјељка рекреација и култура, као и  индекс одјељка ресторани и хотели виши за 0,1%. Индекси одјељака храна и безалкохолна пића, становање, комуникације и образовање остали су непромијењени. Индекс одјељка одјећа и обућа нижи је за 3,7%, индекс одјељка остала добра и услуге нижи је за 0,7%, док је индекс одјељка алкохолна пића и дуван нижи за 0,1%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ