Просјечне плате запослених, децембар 2016.

 

 

 

 

 

Просјечна нето плата исплаћена у децембру 2016. године износила је 835 КМ и мања је номинално за 0,4%, а реално за 0,3% у односу на претходни мјесец. У односу на исти мјесец прошле године, просјечна нето плата номинално је већа за 0,2%, а реално за 0,4%. Просјечна бруто плата исплаћена у децембру 2016. године износила је 1 343 КМ. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ