Завод објавио резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013. године

 

 

Републички завод за статистику Републике Српске објавио је у петак 30. децембра, 2016. године резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013. године.

 

Резултате Пописа спроведеног на територији Републике Српске Завод је објавио као законом одређен надлежни орган, што је регулисано чланом 2. Закона о обради и објављивању резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 82/16).

 

Такође, резултати Пописа су објављени, благовремено, у року  који је одређен чланом 4. наведеног Закона и према Програму обраде података који је донесен у складу са Законом, након што је Програм претходно размотрио и усагласио Пописни биро Републике Српске.

 

Попис је најсложенија  и најобимнија статистичка активност. У његовој реализацији на територији Републике Српске учествовало је 6 685 пописивача, 868 општинских/градских инструктора и 79 ентитетских инструктора.

 

Попис је спроведен од 1. до 15. октобра 2013. године, на основу Закона о попису становништва, домаћинстава и станова БиХ 2013. године („Службени гласник БиХ", бр. 10/12 и 18/13) и Закона о организацији и спровођењу пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске", бр.70/12 и 39/13).

 

Завод је одговоран и комплексан посао на Попису обављао професионално, у складу са законским прописима и статистичким начелима, како би  корисници  као резултат Пописа добили поуздане и употребљиве податке које ће Завод публиковати у овом саопштењу и другим тематским пописним публикацијама.

 

 

ФОТО АЛБУМ