Тромјесечни бруто домаћи производ, III тромјесечје 2016.

 

 

 

 

 

Бруто домаћи производ (БДП) у трећем тромјесечју 2016. године у односу на треће тромјесечје 2015. године има позитивну стопу раста од 3,3%.

 

Посматрано по подручјима класификације дјелатности груписаним на ниво А10, у трећем тромјесечју 2016. године бруто додата вриједност реално је већа у подручјима: Вађење руда и камена; Прерађивачка индустрија; Производња и снабдијевање ел.енергијом, гасом, паром и климатизација; Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине (B,C,D,E) за 9,0% и Пољопривреда, шумарство и риболов (А) за 8,4%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ