Клање стоке и живине у кланицама, новембар 2016.

 

 

 

 

 

У односу на просјечно мјесечно клање у 2015. години, током новембра 2016. године забиљежено је повећање броја заклане живине за 51,1% и броја закланих свиња за 7,6%, док је истовремено смањен број закланих говеда за 17,2% и оваца за 42,7%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 54,4% и закланих свиња за 10,7%, као и смањење нето тежине закланих говеда за 3,0% и закланих оваца за 35,0%.


Током новембра 2016. године, у поређењу са истим мјесецом 2015. године повећан је број заклане живине за 92,3%, док је у истом периоду број закланих оваца мањи за 1,4%, свиња за 2,7% и говеда за 15,4%. Нето тежина живине заклане током новембра 2016. године, у односу на новембар 2015. године, већа је за 87,7% као и нето тежина закланих оваца за 5,0%. У истом периоду је забиљежено смањење нето тежине закланих свиња за 3,5% и нето тежине закланих говеда за 6,0%.


У поређењу са предходним мјесецом, током новембра 2016. године забиљежено је повећање броја заклане живине за 17,6%, броја закланих свиња за 15,9% и броја закланих оваца за 11,9%, као и смањење броја закланих говеда за 16,5%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежина заклане живине за 27,1%, нето тежина свиња за 20,5%, као и нето тежина оваца за 12,8%, док је истовремено смањена нето тежина закланих говеда за 30,7%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /