СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК 2016. (друго, измијењено издање)

 

                                                                          


  ЧИТАВА КЊИГА (друго, измијењено издање)                                            
  (19 MB)
   ПО ПОГЛАВЉИМА
  Насловна страна       
  Прва страна     
  Импресум   
  Предговор  
  Садржај   
  Скраћенице   
  Основни принципи  
  ПОГЛАВЉЕ 1 - Општи подаци       
  ПОГЛАВЉЕ 2 - Географски и метеоролошки подаци        
  ПОГЛАВЉЕ 3 - Избори        
  ПОГЛАВЉЕ 4 - Регистар пословних субјеката       
  ПОГЛАВЉЕ 5 - Становништво       
  ПОГЛАВЉЕ 6 - Запосленост, незапосленост и плате       
  ПОГЛАВЉЕ 7 - Бруто домаћи производ       
  ПОГЛАВЉЕ 8 - Потрошња становништва       
  ПОГЛАВЉЕ 9 - Буџети и фондови       
  ПОГЛАВЉЕ 10 - Финансијски сектор       
  ПОГЛАВЉЕ 11 - Инвестиције       
  ПОГЛАВЉЕ 12 - Структурне пословне статистике       
  ПОГЛАВЉЕ 13 - Цијене       
  ПОГЛАВЉЕ 14 - Пољопривреда и рибарство       
  ПОГЛАВЉЕ 15 - Шумарство       
  ПОГЛАВЉЕ 16 - Животна средина       
  ПОГЛАВЉЕ 17 - Индустрија (друго, измијењено издање)       
  ПОГЛАВЉЕ 18 - Енергетика       
  ПОГЛАВЉЕ 19 - Грађевинарство       
  ПОГЛАВЉЕ 20 - Спољна трговина       
  ПОГЛАВЉЕ 21 - Дистрибутивна трговина       
  ПОГЛАВЉЕ 22 - Туризам       
  ПОГЛАВЉЕ 23 - Саобраћај и везе       
  ПОГЛАВЉЕ 24 - Образовање       
  ПОГЛАВЉЕ 25 - Истраживање и развој       
  ПОГЛАВЉЕ 26 - Култура и умјетност       
  ПОГЛАВЉЕ 27 - Здравство       
  ПОГЛАВЉЕ 28 - Здравствено, пензијско и инвалидско осигурање       
  ПОГЛАВЉЕ 29 - Социјална заштита       
  ПОГЛАВЉЕ 30- Правосуђе       
  ПОГЛАВЉЕ 31- Преглед по општинама и градовима       
  Издања Републичког завода за статистику    
  Тираж